C.M.P. Group > 
Company Profile
DOWNLOAD
Product Guide
DOWNLOAD
Product Line Up
DOWNLOAD

   บริการก่อนการขาย

เรามีทีมวิศวกรพร้อมสำหรับให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ลักษณะงานและปัญหา สำรวจ   สาธิตสินค้า นำเสนอรุ่นสินค้าที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำข้อเสนอเป็นชุดสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า

แผนกขายสินค้า:  เวลาทำงาน  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น
เสาร์ - อาทิตย์  หยุดทำงาน
โทรศัพท์ 0 2319 0950, 0 2319 5900
โทรสาร 0 2718 6358-9
อีเมล์ charncheep@cmpthai.comบริการหลังการขาย

เรามีทีมงานพร้อมสำหรับงานรับเหมาติดตั้งสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการเดินระบบ แนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธี แนะนำการบำรุงรักษา วิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดปกติ มีคลังอะไหล่พร้อมส่งมอบได้ทันที ให้บริการซ่อมแซมตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา แบบซ่อมฉุกเฉินหน้างานและแบบซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ทั่วไป

แผนกซ่อมบริการ:  เวลาทำงาน  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
เสาร์ - อาทิตย์  หยุดทำงาน (ยกเว้นมีนัดหมายไว้ล่วงหน้า)
โทรศัพท 0 2319 0950, 0 2319 5900 ต่อ 402-5
โทรสาร 0 2319 9312
อีเมล์ serviceteam@cmpthai.com

แผนกขายอะไหล่:  เวลาทำงาน  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
เสาร์ - อาทิตย์  หยุดทำงาน
โทรศัพท์ 0 2319 0950, 0 2319 5900 ต่อ 400-1
โทรสาร 0 2319 9312
อีเมล์ nipanuch_p@cmpthai.com

   
Copyright © 2004 - 2010 C.M.P. Products Co.,Ltd. All rights reserved.