C.M.P. Group > 
Company Profile
DOWNLOAD
Product Guide
DOWNLOAD
Product Line Up
DOWNLOAD

Home > พิธีรับมอบชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System

พิธีรับมอบชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System

พิธีรับมอบชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System

จากซ้าย  คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการอำนวยการ วสท. คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  คุณสมหมาย จันทร ที่ปรึกษาบริษัท ซี.เอ็ม.พี.โปรดักส์ จำกัด  คุณชาญชีพ แก่นทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซี.เอ็ม.พี.โปรดักส์ จำกัด  รับมอบชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System จำนวน 1 ชุด ณ อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

ในเดือนมีนาคม 2556 Paradise Industry Co., Ltd ประเทศเกาหลี ได้ตกลงแต่งตั้งให้บริษัท ซีเอ็มพี โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด/ประเภท เช่น หัวโปรยน้ำดับเพลิง วาล์วควบคุม ท่อพลาสติก BlazeMaster CPVC ชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System ชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Clean Agent Gas System, Air Foam System และอื่นๆ

ในช่วงเปิดตลาดสินค้าใหม่ข้างต้น บริษัทฯมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารขนาดเล็ก สถานประกอบการหรือสถานบริการขนาดเล็กต่างๆ เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรงานระบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการ ได้มีโอกาสมาทำความรู้จักและเข้าใจระบบการทำงานของชุดดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System ซึ่งสามารถทำงานได้เหมือนกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ ทุกประการ  ดังนั้น Paradise Industry Co ., Ltd ร่วมกับบริษัท ซีเอ็มพี โปรดักส์ จำกัด จึงได้ปรึกษาหารือกับคุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.) เพื่อขอมอบชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System ดังกล่าวไว้เป็นวิทยาทาน  พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้ทำการติดตั้งชุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Easy Sprinkler System กับห้องสมุด ว.ส.ท.และบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น 2 ของอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 487 ซอยวัดเทพลีลา ถนนรามคำแหงซอย 39 วังทองหลางกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้สัมผัสประสิทธิภาพด้วยตัวของท่านเอง

ในระยะเวลาย้อนหลัง 20 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีสถิติอัคคีภัยรวม 46,986 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,775 คน ผู้เสียชีวิต 1,639 คน มูลค่าความเสียหาย 28,418.61 ล้านบาท รวม 76 จังหวัดรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การลุกไหม้จากการระเบิด การลุกไหม้จากเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการปรุงอาหารหรือจากการลอบวางเพลิง  สำหรับประเทศไทยการเก็บรายงานสถิติการเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้แยกประเภทสิ่งปลูกสร้างและสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ไว้ชัดเจน 

กรณีศึกษา โดยทั่วไปเราจัดให้โรงเรียน มหาวิทยาลัยอยู่ในประเภท Light Hazard และหลายท่านมักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย  เราจึงขอแนบคลิปข่าวเพลิงไหม้ในอาคารโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาให้ท่านนำไปพิจารณา ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หลายครั้งตั้งแต่มกราคม 2553 จนถึงมิถุนายน 2556

กรณีศึกษา 1
กรณีศึกษา 2
กรณีศึกษา 3
กรณีศึกษา 4

Copyright © 2004 - 2010 C.M.P. Products Co.,Ltd. All rights reserved.